หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง  
      

 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม โดยการนำของท่าน ผอ.ปนัดดา ทีบัวบาน พร้อมด้วยคณะคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา ขอเชิญชวนทำกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน...ร่วมเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการ "เปลี่ยนที่รกๆ ริมรั้ว มาเป็นสวนครัวกินได้" ตามแนวนโยบายของท่านชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30: โสภิตนภา กำลังมาก
: 2563-04-21