หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 แบบออนไลน์  
      

 เนื่องจากสถาณการณ์ปัจจุบันไม่เป็นปกติจากการระบาดของไวรัส โคโรน่า ทางโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมจึงให้นักเรียนสมัครแบบออนไลน์ได้ 
: โสภิตนภา กำลังมาก
: 2563-03-21