หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
  สารจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  
      

 การเรียนการสอนทางไกลของลูกๆนักเรียนที่บ้าน"ไม่ต้องเครียดและไม่ต้องกังวล"เพราะเมื่อ..เปิดภาคเรียนนักเรียนจะได้เรียนครบตามหลักสูตรที่กำหนด
: กิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์
: 2563-06-02