หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562  
      

วันที่15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน โดยได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม//
นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์ (Editor)
นางสาวรุจิกานต์ แฝงทรัพย์ (Photographer)
นายลิขิต กองแก้ว-นางสาวโสภิตนภา กำลังมาก (Reporter)//: โสภิตนภา กำลังมาก
: 2562-11-18