หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรีของโรงเรียนหนองคอนทยวิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กิจกรรมลดพุงลดอ้วน 
       โรงรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ได้ดำเนินโครงการลดพุงลดอ้วน ได้มีกิจกรรมการออกกำลังกายก่อนกลับบ้าน ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง 
เรื่อง ประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 
      ประกาศโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
ประกาศโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 
       ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2563(สมัครผ่านระบบออนไลน์)
การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
       โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม โดยการนำของท่าน ผอ.ปนัดดา ทีบัวบาน พร้อมด้วยคณะคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา 
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
สารจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน 
       การเรียนการสอนทางไกลของลูกๆนักเรียนที่บ้าน"ไม่ต้องเครียดและไม่ต้องกังวล"เพราะเมื่อ..เปิดภาคเรียนนักเรียนจะได้เรียนครบตามหลักสูตรที่กำหนด

รณรงค์แนวการปฏิบัติกำจัดยุงลาย 
     

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 
      วันที่15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 ขึ้นเ

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการลดพุงลดอ้วน
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต (ภาพยนต์สั้น) ณ ห้องประชุม สพม. 30 ในวันที่ 2 กันยายน 2563
วงโยธวาทิตNT.MarchingBand ได้เข้าร่วมพิธิเปิดงานมหกรรมการแข่งขันกีฬาครอบครับจี-เทค เกมส์ ครั้งมี่19 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน จ.ขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวแทนคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา รร.หนองคอนไทยวิทยาคม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต30